Kalkulatori

Isplati li mi se kupiti vozilo na tvrtku ili obrt, ili ne?
Vrlo složeno pitanje, ali za Vas smo pripremili kalkulator koji će Vam najbolje pomoći u donošenju te odluke. Ovisi je li vozilo novo ili već korišteno. Ovisi o tome koliko kilometara prelazite u poslovne svrhe, a koliko u osobne. Ono što je bitno za troškove osobnog vozila, ukoliko ga kupite na tvrtku ili obrt, je to da Vam se 30 % svih troškova s uključenim PDV-om ne priznaje. Iznimka su troškovi za osiguranje (obvezno i kasko) i porez na cestovna motorna vozila. Naravno, kazne za prometne prekršaje Vam se neće priznati u cijelosti. Osim toga, bez obzira što je vozilo na tvrtku ili obrt, morate voditi evidenciju prijeđenih kilometara, kako biste u trenutku nadzora mogli dokazati da vozilo koristite isključivo u poslovne svrhe. Važna su pitanja, koja se trebaju postavljati vezano uz automobile, prikazuju li se ispravno troškovi u vidu porezno priznati ili nepriznatih, je li amortizacija ispravno obračunata i je li dokumentacija vjerodostojna. Naime, ukoliko je nabavna vrijednost osobnog vozila veća od 400.000,00 kn, amortizacija iznad te svote u potpunosti je nepriznat trošak. Nažalost u praksi, poduzetnici to vrlo često saznaju tek nakon što su kupili vozilo. Na taj način ostaju bez značajnih sredstava u vidu porezno priznatih troškova.

Jeste li kad čuli za pojam plaće u naravi?

(donosimo odjeljak iz knjige :o))

Plaća u naravi predstavlja sve ono što vlasnici ili zaposlenici dobiju, u praksi kažemo „gratis“, a što se po Zakonu o porezu na dohodak ne podrazumijeva da im pripada. Na primjer, bivši topli obrok kojim poslodavac svaki dan plaća svojim radnicima dostavu hrane. To ne može biti porezno priznati trošak sve dok se radnicima to ne doda na već ugovoreni iznos neto plaće. Poslodavac je dužan na taj dio „dodatne plaće“ obračunati sve pripadajuće doprinose i poreze, i onda mu isto obustaviti, kao kredit, jer mu je već zapravo platio taj topli obrok. - Kužim! - slavodobitno je uzviknuo Marko. - Jer da mu je zapravo dao veću neto plaću, djelatnik bi si sam svaki dan platio „gablec“ i zato mu se to gleda kao neto plaća. - Tako je. Na isti način, ako poslodavac dade zaposleniku službeno vozilo na korištenje, znači vozilo čiji je vlasnik tvrtka ili obrt, i to dvadeset četiri sata dnevno, to se također gleda kao dodatak na plaću i to nazivamo plaćom u naravi. - U naravi je, zapravo, zbog toga što nije, recimo to tako, fizički isplaćeno? - Tako je. Ali ne možemo nijekati da zaposlenik nije imao koristi od toga, da na taj način nije nagrađen, da nije dobio plaću. Zbog toga se u takvim situacijama mora obračunavati plaća u naravi te su tada, i samo u toj situaciji, svi troškovi osobnog vozila za poslodavca u potpunosti porezno priznati trošak. - Uh, sad mi je jasno zašto mi za to treba kalkulator! Naravno, ako su mi troškovi manji, jer sam na primjer kupio novo vozilo pa nemam niti kasko niti troškove servisa novih guma i slično, nije mi isplativo! - Da, to je logika. Najbolje ubaciti u kalkulator, na pravom ste putu. - Kako se zna vrijednost te, nazvat ću je tako, dodatne plaće? - Sve je to propisano, ništa ne brinite. - nasmijala se. - Ako sami vodite evidenciju kilometara, osnovica primitka u naravi, ili kako ste sami nazvali, dodatne plaće, utvrdit će se kao suma broja kilometara koje zaposlenik napravi u privatne svrhe pomnožena s 2,00 kn po napravljenom kilometru. Ako ste vozilo nabavili na operativni leasing, osnovica primitka u naravi je 20 % leasing rate s PDV-om jer isti ne možete priznati kao pretporez. Ukoliko je vozilo kupljeno kreditom, uz financijski leasing ili na neki drugi način, ali se vodi kao dugotrajna imovina, tada je osnovica primitka u naravi 1 % nabavne vrijednosti u što je već uračunat PDV, jer od 01. ožujka 2013. godine nije moguće priznavati PDV kod nabave osobnih vozila. - Dobro, - zamislio se Marko - ali zar već samim time što mi se ne priznaje 30 % troškova nije jasno da će se vozilo koristiti i u privatne svrhe? - Ne, ali često to tako tumače poduzetnici. Taj takozvani tretman 70/30 primjenjuje se za osobna vozila koja se koriste samo u poslovne svrhe. To znači da kada završi radno vrijeme zaposlenika, osobni automobil se parkira u poslovnim prostorijama društva gdje se čuva tijekom neradnih sati. Zato je i važno imati evidenciju napravljenih kilometara koja nedvojbeno dokazuje da se kompletna kilometraža navedenog vozila odvija u poslovne svrhe. - Ali ako prikazujem plaću u naravi, jer logično je da ću auto koristiti dvadeset četiri sata, onda ne trebam imati tu evidenciju? - Tako je. Osim ako se odlučite na obračun plaće u naravi temeljem stvarno prijeđenih kilometara, u tom slučaju morate imati točnu evidenciju za svaki kilometar. Ali ako obračunavate 20 % od rate operativnog leasinga ili 1 % od nabavne vrijednosti, onda ne trebate. Važno je samo da znate da u tim slučajevima plaća u naravi mora biti plaćena zadnji dan u mjesecu na koji se odnosi. Znači, na primjer, plaća za siječanj će biti isplaćena zajedno s pripadajućim doprinosima i porezom i prirezom u veljači, ali plaća u naravi za siječanj mora biti obračunata i uplaćena zadnji dan u siječnju.


FIRMA, OBRT ILI NEŠTO DRUGO? Što mi se više isplati?

Kalkulator je u izradi.

Vezane stranice

hina.hr

suvremena.hr

Želite li primati naše promotivne ponude i
edukativne materijale

Kontakt

Dudi Speed d.o.o.

Cvijete Zuzorić 7, 10000 Zagreb

Tel. / fax: 01 6159 068, 01 6119 734

E-mail: info@cisteknjige.com

Toscana CMS powered by www.aktiv-marketing.hr
123movies